57 results for tag: bygginformation


Helgarbete i Bageritornet

Oscar Properties kommer att arbeta i Bageritornet under helgerna den 3-4/9 och 10-11/9. Arbetet utförs inne i tornet mellan klockan 09.00-18.00. Man ska riva betong med en maskin som krossar betongen, och kommer att försöka undvika att använda slaghammare, som orsakar mer buller. Har du frågor om arbetet, kontakta: Peter Allstrin, arbetsledare Oscar Properties Telefon: 070-238 82 56 Mejl: pal@oscarproperties.se

Byte av ledningar vid Tre Kronors väg

Den 5 september planerar vi att börja arbetet med att byta ut ledningar vid Tre Kronors väg och Valsvägen. Ledningarna är gamla och utslitna och måste ersättas, och vi behöver öka kapaciteten för kommande nya bostäder. Vi byter ut ledningarna för vatten, avlopp, dagvatten, el och fiber. Allt ska vara i drift under hela tiden arbetet pågår, men vi kan behöva göra kortare avstängningar vid några tillfällen. Då kommer vi att informera med anslag i portarna i god tid innan. Vi behöver gräva upp vägarna för att kunna byta ledningarna. Arbetet börjar på Valsvägen, och vi planerar att fortsätta med Tre Kronors väg under ...

Sprängningar för Tre Kronors Backe startar i augusti

Tre Kronors Backe kallas de två punkthus som Peab bygger i slänten mellan Tre Kronors Väg och Kvarnholmsvägen. De förberedande markarbetena i området startade i juni, och i augusti kommer man att börja spränga för bygget. Starten för sprängningarna planeras till vecka 32, omkring den 8 augusti. Vid sprängningar kan Kvarnholmsvägen stängas av tillfälligt, och vakter kommer att finnas utplacerade. Sprängningsarbetena är planerade att pågå till november. Har du frågor om Peabs projekt Tre Kronors backe, kontakta: Peter Jansson, platschef Peab Mejl: peter.jansson@peab.se Tel: 0733-33 09 13

Nu kan du gå längs Kvarnholmsvägens kurva

Många har efterlyst en gångväg längs Kvarnholmsvägens kurva, för att inte behöva gå omvägen via Mjölnarvägen till och från centrala Kvarnholmen. Nu är flytten av kurvan klar och vi har öppnat en tillfällig gång- och cykelväg längs vägen. Så länge det byggs på den här delen av Kvarnholmen kan den tillfälliga gång- och cykelvägen påverkas, tidvis kan den behöva bli smalare eller delvis dras om. Men vår ambition är att den ska vara möjligt att gå och cykla längs Kvarnholmvägen hela tiden. När byggprojekten är klara kommer vi att bygga en permanent gång- och cykelväg och en park med utsiktsplats på kurvans gamla ...

Oscar Properties om sommarens arbete

Oscar Properties, som bygger om Bageriet till bostäder, informerar om hur de planerar att arbeta under sommaren: Under sommaren kommer rivningsarbeten samt grundläggning- och gjutningsarbeten att pågå. Vi påbörjar även montaget av balkonger på norra fasaden i början av juli. Våra arbetstider är mellan 7.00-19.00 på vardagar och i de fall vi måste jobba helger försöker vi förlägga detta till lördagar mellan kl 9.00-18.00, inom ramarna för riktlinjerna från Naturvårdsverket. Vi tackar på förhand för att ni har överseende med detta. Kontaktperson på Oscar Properties är Niklas Rolfer, niklas.rolfer@oscarprope...

Helgarbete i Bageriet

Oscar Properties, som bygger om Bageriet till bostäder, informerar om kommande helgarbete lördag den 9 juli. Så här skriver de: Vi vill börja med att be om ursäkt för de störande ljud som vi gjorde ifrån oss söndagen den 26/6. Behovet av att jobba helger finns dock kvar och på lördag den 9/7 mellan klockan 9-18 kommer arbeten att pågå. Arbetet som pågår nästa vecka är formbygge så handmaskiner och hammare kommer att användas som genererar ljud. Vi fokuserar på de öppna delarna av huset under veckodagarna så ambitionen är att vi kommer att vara inne i huset under lördagen 9/7. Hoppas ni har överseende med detta. ...

Tillfällig gångväg längs Kvarnholmsvägens kurva

För att göra det enklare att gå till fots från centrala Kvarnholmen mot Hästholmsbron bygger vi en tillfällig gångväg längs Kvarnholmsvägens kurva. Bygget börjar så snart arbetet med att flytta kurvan är klart, och vi planerar för att den ska finnas på plats i mitten av juli. Det är en provisorisk gångväg som bitvis blir smal, eftersom den måste anpassas efter byggprojekten. Senare kommer vi att bygga en permanent gång-och cykelväg med full bredd längs hela Kvarnholmsvägen. Fram till att den tillfälliga gångvägen är klar är det av säkerhetsskäl fortfarande inte tillåtet att gå i kurvan. Den 21 juni öppnar också ...