Tillfällig gångväg längs Kvarnholmsvägens kurva

För att göra det enklare att gå till fots från centrala Kvarnholmen mot Hästholmsbron bygger vi en tillfällig gångväg längs Kvarnholmsvägens kurva. Bygget börjar så snart arbetet med att flytta kurvan är klart, och vi planerar för att den ska finnas på plats i mitten av juli.
Det är en provisorisk gångväg som bitvis blir smal, eftersom den måste anpassas efter byggprojekten. Senare kommer vi att bygga en permanent gång-och cykelväg med full bredd längs hela Kvarnholmsvägen.
Fram till att den tillfälliga gångvägen är klar är det av säkerhetsskäl fortfarande inte tillåtet att gå i kurvan.
Den 21 juni öppnar också Svindersviksbron för gång- och cykeltrafik igen, med gång- och cykelbana hela vägen in till centrala Nacka. Samtidigt öppnas Kvarnholmsförbindelsen med bron och tunneln för biltrafik.