Sprängningar för Tre Kronors Backe startar i augusti

Tre Kronors Backe kallas de två punkthus som Peab bygger i slänten mellan Tre Kronors Väg och Kvarnholmsvägen. De förberedande markarbetena i området startade i juni, och i augusti kommer man att börja spränga för bygget. Starten för sprängningarna planeras till vecka 32, omkring den 8 augusti.
Vid sprängningar kan Kvarnholmsvägen stängas av tillfälligt, och vakter kommer att finnas utplacerade.
Sprängningsarbetena är planerade att pågå till november.

Har du frågor om Peabs projekt Tre Kronors backe, kontakta:
Peter Jansson, platschef Peab
Mejl: peter.jansson@peab.se
Tel: 0733-33 09 13