Bageriet sålt – ska bli bostäder

Kvarnholmen Utveckling AB säljer bageriet på Kvarnholmen till Oscar Properties. Fastigheten inklusive möjlig påbyggnad omfattar cirka 11 770 kvm bta och ska användas för bostäder. 

Bageriet

Tegelbyggnaden ligger centralt på Kvarnholmen och består av en låg- respektive högdel där bageritornet omfattar 12 våningsplan ovan mark samt ett källarplan. Detaljplanen anger att byggnaden ska användas för bostäder. Tillträde är kvartal 1 2015.

Oscar Properties kommer att bygga om bageriet till 114 lägenheter med planerad byggstart under 2015

Bageriet uppfördes 1932 på Kvarnholmen som ett led i Kooperativa Förbundets satsning på knäckebröd. Byggnaden användes som produktionsanläggning fram till 1992 och har därefter bland annat använts som replokal och inspelningsstudio för ett flertal TV-produktioner så som Idol, Stjärnor på is och julkalendern.

– Det är glädjande att denna unika fastighet kommer vidareutvecklas av en bostadsaktör med en uttalad ambition att skapa moderna bostäder med arkitektur som tar avstamp i byggnadens unika karaktär, säger Nicklas Backfjärd, VD för Kvarnholmen Utveckling AB (KUAB).

Kvarnholmen Utveckling AB (KUAB) driver stadsutvecklingen på Kvarnholmen och ägs gemensamt av JM, Peab och Folksam.

För mer information kontakta:

Nicklas Backfjärd,
VD KUAB
E-post: nicklas.backfjard@jm.se
Tel: 0734- 32 61 26

 

OM KVARNHOLMEN

Kvarnholmen är en halvö i Nacka, bara 10 minuter från Stockholms innerstad. Här utvecklas en ny stadsdel i historisk miljö, starkt präglad av sitt industriella arv från 1900-talets livsmedelsproduktion.

På Kvarnholmen planeras för både bostäder och arbetsplatser, närservice, skolor och nya kommunikationer – allt beläget på en naturskön plats med närhet till både stadsliv och skärgård. Ca 3000 nya bostäder och 30 000 kvm kommersiella ytor ska byggas på Kvarnholmen fram till 2025.