Utlastning av berg vid bussvändplan lördag 15 november

Arbete med utlastning av berg vid bussvändplan, Kvarnholmsvägen 77, kommer att ske denna lördag mellan klockan 09.00 och 17.00.

Arbetet sker normalt sätt endast vardagar, men för att hålla tidplanen måste vi ta denna lördag i anspråk.

Utlastning av berg innebär visst buller samt trafik av lastbilar mellan Kvarnholmsvägen och Gäddviken. Inga borrningar eller spängningar kommer att genomföras på lördag.

Vi beklagar den olägenhet detta kan medföra.

Har du frågor om våra arbeten, kontakta:

Robert Norman
Byggledare, Kuab
Telefon: 0739-62 59 06
E-post: robert.norman@jm.se

Jonas Akander,
Platschef, Berg och Väg maskin AB
Telefon: 0733-37 30 30
E-post: jonas.akander@berg-vag.se