Detaljplan 5 på granskning till 24 november

Gestaltningsprogram Aktuell.indd

Nu är Kvarnholmens detaljplan 5, Kvarnholmsplatån, utställd  för granskning. Detaljplanen gör plats för 550 nya lägenheter, en förskola och 960 kvm lokaler.

Planens syfte är att planlägga Kvarnholmens platå och nordvästra kajen för bostäder och en förskola.Detaljplanen utgör etapp 5 av utbyggnaden på Kvarnholmen och följer huvudsakligen det godkända planprogrammets riktlinjer.

De största avvikelserna jämfört med planprogrammet är att bebyggelsen utmed den nordvästra kajen får ytterligare en huskropp  och att bebyggelsen på platån har fått en annan utformning och gestaltning än illustrationen i planprogrammet.

Gestaltningsprogram Aktuell.indd

Gestaltningsprogram Aktuell.indd

Detaljplanen har redan varit ute på samråd och har bearbetats efter inkomna synpunkter.

Totalt innehåller detaljplanen ca 550 lägenheter och ca 960 kvm lokaler.

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka fram till 24 november 2014.

Öppettider  :

Måndag: 0730–19.00

Tisdag – torsdag: 07.30–17.00

Fredag: 07.30 –16.30

Handlingarna finns även tillgängliga på biblioteket i Nacka Forum.

Mer information om detaljplanen finns på vår webb här

eller hos Nacka kommun

Anmärkningar på planförslaget ska ha inkommit till Nacka kommun senast den 24 november 2014.