39 results for tag: störande arbeten


Sprängningar för Tre Kronors Backe startar i augusti

Tre Kronors Backe kallas de två punkthus som Peab bygger i slänten mellan Tre Kronors Väg och Kvarnholmsvägen. De förberedande markarbetena i området startade i juni, och i augusti kommer man att börja spränga för bygget. Starten för sprängningarna planeras till vecka 32, omkring den 8 augusti. Vid sprängningar kan Kvarnholmsvägen stängas av tillfälligt, och vakter kommer att finnas utplacerade. Sprängningsarbetena är planerade att pågå till november. Har du frågor om Peabs projekt Tre Kronors backe, kontakta: Peter Jansson, platschef Peab Mejl: peter.jansson@peab.se Tel: 0733-33 09 13

Oscar Properties om sommarens arbete

Oscar Properties, som bygger om Bageriet till bostäder, informerar om hur de planerar att arbeta under sommaren: Under sommaren kommer rivningsarbeten samt grundläggning- och gjutningsarbeten att pågå. Vi påbörjar även montaget av balkonger på norra fasaden i början av juli. Våra arbetstider är mellan 7.00-19.00 på vardagar och i de fall vi måste jobba helger försöker vi förlägga detta till lördagar mellan kl 9.00-18.00, inom ramarna för riktlinjerna från Naturvårdsverket. Vi tackar på förhand för att ni har överseende med detta. Kontaktperson på Oscar Properties är Niklas Rolfer, niklas.rolfer@oscarprope...

Helgarbete i Bageriet

Oscar Properties, som bygger om Bageriet till bostäder, informerar om kommande helgarbete lördag den 9 juli. Så här skriver de: Vi vill börja med att be om ursäkt för de störande ljud som vi gjorde ifrån oss söndagen den 26/6. Behovet av att jobba helger finns dock kvar och på lördag den 9/7 mellan klockan 9-18 kommer arbeten att pågå. Arbetet som pågår nästa vecka är formbygge så handmaskiner och hammare kommer att användas som genererar ljud. Vi fokuserar på de öppna delarna av huset under veckodagarna så ambitionen är att vi kommer att vara inne i huset under lördagen 9/7. Hoppas ni har överseende med detta. ...

Borrning och sprängning på södra kajen

Nu har vi påbörjat förbereda för sprängningsarbeten på södra kajen. Redan denna vecka börjar vid med borrning och kommer därefter att spränga bort berg för att förbereda för kommande bostäder på södra kajen. Sprängningarna beräknas ta ca fyra månader och vi räknar med att vara klara under marsmånad. Exakt hur lång tid det tar att spränga beror på bergkvalitet, buller och vibrationer. När sprängningarna är klara kan vi påbörja anläggningen av Södra vägen samt nya kajer. Arbetstider För bullrande arbeten gäller helgfria vardagar mellan klockan 07.00 och 18.00. Undantag kan förekomma men aviseras innan via ...