Stenkrossen gör sommaruppehåll

Stenkrossen på Kvarnholmens södra kaj gör nu semesteruppehåll. Verksamheten startar igen måndag den 6 augusti.

Genom att krossa bergmassor som sprängts bort på plats, och återanvända mycket av materialet på Kvarnholmen, minskar vi antalet tunga transporter i området.