8 result for tag: parkering


Nytt om parkering på Kvarnholmen

Nya byggprojekt har startat och fler kommer snart att starta på Kvarnholmen, och det påverkar möjligheterna till parkering på allmän mark. Under våren och sommaren kommer parkeringsplatser att stängas av. På andra ändras villkoren för parkering. Vid Gula ladan bredvid Finnbergstunneln kommer ett 30-tal p-platser att finnas kvar. Där gäller fri allmän parkering under 24 timmar. Från den 1 maj krävs tillstånd på parkeringen vid Mjölnarvägen nedanför Munspelet, vardagar mellan klockan 06-18. Övrig tid gäller fri parkering i maximalt 24 timmar. Samma villkor gäller den mindre parkeringen vid Havrekvarnens gavel. På ...