Nytt om parkering på Kvarnholmen

Nya byggprojekt har startat och fler kommer snart att starta på Kvarnholmen, och det påverkar möjligheterna till parkering på allmän mark. Under våren och sommaren kommer parkeringsplatser att stängas av. På andra ändras villkoren för parkering.

  1. Vid Gula ladan bredvid Finnbergstunneln kommer ett 30-tal p-platser att finnas kvar. Där gäller fri allmän parkering under 24 timmar.
  2. Från den 1 maj krävs tillstånd på parkeringen vid Mjölnarvägen nedanför Munspelet, vardagar mellan klockan 06-18. Övrig tid gäller fri parkering i maximalt 24 timmar. Samma villkor gäller den mindre parkeringen vid Havrekvarnens gavel.
  3. På parkeringen på platån gäller fri parkering i 24 timmar ännu en tid. När markarbetena där startar stängs den helt. Preliminärt sker det i maj eller juni.
  4. Boendeparkeringen närmast radhusen kommer fortsatt att vara öppen för boende med p-tillstånd, fram till att Spisbrödsgaraget öppnar i höst. Då kommer boende i radhusen och smalhusen att hänvisas dit.
  5. När ledningsarbetena på Tre Kronors väg är klara i sommar, och vägen återställts, blir det 30 p-platser längs vägen. Till en början reserveras de för boendeparkering. När Spisbrödsgaraget öppnat omvandlas de till besöksparkeringar med 4-timmarsgräns.
  6. Sedan tidigare finns också ett antal besöksparkeringar med 4-timmarsgräns längs Norra kajen.

Vi försöker göra utrymme för parkering när det är möjligt, och när byggprojekt avslutas längre fram kan det tillkomma nya ytor för parkering under kortare eller längre tid.

När Nacka kommun tar över driften av gatumarken på Kvarnholmen kommer samma regler att gälla som i övriga Nacka. All boendeparkering på Kvarnholmen kommer att vara hänvisad till garage. På gatumark kommer det bara att finnas besöksparkeringar med 4-timmarsgräns.