Arbetet med Havrekvarnen fortsätter

Under vecka 12, i mitten av mars, startar arbetet med att slutföra rivningen av Havrekvarnen. Först ska en stålförstärkning monteras mot den bakre väggen mot silorna, som ska sparas. Det görs för att säkra stabiliteten.

Under vecka 18, i slutet av april, startar själva rivningen av det som återstår av byggnaden. Avspärrningen mot Kvarngränd kommer att flyttas ut en bit mot mitten av gränden. Det kommer att påverka framkomligheten, men det kommer hela tiden att vara möjligt att passera med bil. Dialog om framkomligheten pågår med styrelsen i gemensamhetsanläggningen för Kvarngränd.

Rivningsarbetet beräknas pågå fram till midsommar. Vi räknar med att återuppbyggnaden ska kunna starta efter sommaren.

Havrekvarnen är byggnadsminnesförklarad eftersom den anses som kulturhistoriskt värdefull. Därför ska den byggas upp till en kopia av hur den såg ut när den var ny 1928. Vilken verksamhet det blir i Havrekvarnen i framtiden är ännu inte bestämt. Mer information om Havrekvarnens historia, om hur rivning och återuppbyggnad ska gå till och om planerna för framtiden finns på www.kvarnholmen.com/havrekvarnen.

Har du frågor om arbetet med Havrekvarnen?
Kontakta Kuabs projektledare Martin Fogel, mejl: martin.fogel@jm. se, tel: 08-782 82 22.

Bilden visar hur Havrekvarnen såg ut innan rivningen startade.