Avsmalning av Mjölnarvägen inför schaktning

Vi har smalnat av vägen öster om Mjölnarvägen 14 för att göra det möjligt att tina tjälen inför schaktning. Avsmalningen kommer att vara till och med 1 april.

Vi håller på att förbereda för inkopplingsarbeten vid vertikalens nätstation. Eftersom Mjölnarvägen ligger på norrsidan behöver marken tinas för att göra det möjligt att påbörja schaktarbetena nästa vecka.

Vi räknar med att ha full bredd (sex meter) igen när inkopplingen är klar, senast 1 april.

 

Om du har frågor eller synpunkter, kontakta:

Robert Norman, byggledare KUAB

E-post: robert.norman@jm.se

Tel: 0739-62 59 06