Gång- och cykelvägen läggs om på Mjölnarvägen

Sista delen av gång- och cykelvägen framför den nya trafikbryggan kommer att läggas över till sitt permanenta läge nu i veckan.

På grund av rådande vinterförhållanden kommer asfaltering att ske vid ett senare tillfälle.

Vi räknar med att vara klara med omläggningen senast fredag 8 februari om vädret håller i sig.
Har du frågor kan du kontakta:

Göran Åhman, arbetsledare,  JVAB.

Tel: 076 – 101 07 40