2 results for tag: hiss


Hissproblem och åtgärder

Hissen mellan Mjölnarvägen och Kvarnholmsvägen har krånglat ett antal gånger det senaste året. Det är naturligtvis inte acceptabelt. Hissen är en viktig transportväg för Kvarnholmen och ska fungera. Kone, som ansvarar för installation och drift av hissen, har arbetat under hösten med felsökning, åtgärder och underhåll. Bland annat har man sedan i somras bytt ut delar som vajrar, kretskort och fotoceller och justerat dörrarna, och driftsstoppen har blivit färre. Men tyvärr händer det ändå ibland att hissen stannar, senast nu i helgen. En bidragande orsak till de många stoppen kan enligt Kones tekniker vara att dörrarna ...

Varför går hissen just till våning 8?

Många har funderat över numreringen på knapparna i Kvarnholmens stiliga hiss, och några har hört av sig till oss på Kuab med sina frågor. Varför är det just siffran 8 som står på knappen man trycker på för att komma upp till Kvarnholmsvägen? Det stämmer ju inte riktigt med husen i närheten, och hissen stannar ju bara på tre ställen. Hur har man räknat ut det? Hissen är specialritad för sin plats på Kvarnholmens kaj, och det var Kone, firman som byggde den, som räknade ut vad det skulle stå på knapparna. Man utgick från ett tänkt normalt avstånd mellan våningsplan, och kom fram till att det var sex våningsplan mellan ...