Hissproblem och åtgärder

Hissen mellan Mjölnarvägen och Kvarnholmsvägen har krånglat ett antal gånger det senaste året. Det är naturligtvis inte acceptabelt. Hissen är en viktig transportväg för Kvarnholmen och ska fungera. Kone, som ansvarar för installation och drift av hissen, har arbetat under hösten med felsökning, åtgärder och underhåll.

Bland annat har man sedan i somras bytt ut delar som vajrar, kretskort och fotoceller och justerat dörrarna, och driftsstoppen har blivit färre. Men tyvärr händer det ändå ibland att hissen stannar, senast nu i helgen.

En bidragande orsak till de många stoppen kan enligt Kones tekniker vara att dörrarna hålls manuellt upp vid stängning. Det kan göra att hissen stannar tillfälligt, och startar igen efter ett tag. Det är därför viktigt att inte tvinga upp dörrarna för att hinna in.

Kone fortsätter att följa upp Kvarnholmens hiss med felsökning och åtgärder. Felanmälan ska alltid göras till Kone, på det telefonnummer som finns vid hissen, 0771-50 00 00.