1 result for tag: återvinning


Återvinning på Kvarnholmen

Nu finns en återvinningsstation vid Kvarnholmen. Containrarna står vid Mjölnarvägens början, mitt emot Gula ladan. Här kan boende på Kvarnholmen och närområdet lämna pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar. Det kan dröja några dagar innan alla containrar är på plats, men redan nu kan man lämna åtminstone förpackningar av papper, plast och metall för återvinning. Det är Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, som ansvarar för återvinningsstationen. På FTI:s webb kan man hitta vilken station som ligger närmast, och när en station töms och städas: www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation