Nu värms berget upp

Miljösaneringen av Östra cisternområdet på Kvarnholmen har nu startat på allvar. Efter installationsarbeten under förra året har uppvärmningen av berget börjat. Den 3 januari slogs värmeelementen på i de drygt 100 borrhålen i området vid Svindersviksbrons fäste.

Rester av lösningsmedel, tetrakloreten (perkloretylen, PCE) läckte ur en cistern på 60-talet och trängde ner i bergets sprickor. Det är helt ofarligt att vistas i området, föroreningen är flyktig och späds snabbt ut i fria luften. Men för att kunna bygga bostäder i området behöver berget renas, så att föroreningen inte kan spridas in i byggnader.

Med hjälp av värmeelementen i de runt 30 meter djupa borrhålen hettas berget upp till 100 grader. Då förångas föroreningen och kan samlas in med vakuumpumpar. Det är ljudet från pumparna du kan höra när du passerar området. Däremot blir det ingen tidigare vår på den delen av Kvarnholmen, uppvärmningen sker så långt ner i berget att markytan inte värms upp.

Den förångade föroreningen leds till ett reningsverk på Sillkajen där den filtreras. Vi räknar med att arbetet ska var klart under sommaren.

Har du frågor om miljöarbetet på Kvarnholmen?

Kontakta Göran Nilsson, miljöansvarig Kuab
Tel: 0701-04 31 34
Mejl: goran.nilsson@miljoprojekt.se