Kjellander + Sjöberg får stadsbyggnadsuppdrag på Kvarnholmen

Efter ett parallellt idéuppdrag med fyra inbjudna arkitektkontor har Kvarnholmen Utveckling AB, i samråd med Nacka kommun, valt att gå vidare med Kjellander + Sjöberg Arkitektkontor i en fördjupad exploaterings- och stadsbyggnadsutredning för Kvarnholmens avslutande etapp – Gäddviken och Hästholmssundet.

flygvy_webb

Kjellander + Sjöberg bedöms ha angripit uppgiften på ett nyskapande och engagerat sätt. Förslaget förmedlar en känsla av vattennära, tät stad med ett flertal spännande kvaliteter som förväntas bidra till en hållbar och levande miljö och är en bra grund att ta vidare till fördjupade gestaltningsidéer.

perspektiv_grönstråk_webb

Nu fortsätter skissarbetet, parallellt med flertalet tekniska utredningar och målsättningen är att runt årsskiftet 2014/2015 ha ett underlag framme som kan ligga till grund för att påbörja ett formellt detaljplanearbete.

perspektiv_kaj_webb

Vid frågor, kontakta:
Ida Niklasson, Projektutvecklare
Telefon 0725-33 33 52, ida.niklasson@peab.se

Om Kjellander + Sjöberg Arkitektkontor: K + S är ett av de ledande arkitektkontoren i Skandinavien. Kontoret leds av fyra delägare: Ola Kjellander, Stefan Sjöberg, Mi Inkinen och Lena Viterstedt som i ett nära samarbete utvecklar projekt och bedriver studier inom det vidgade och gränsöverskridande området arkitektur, stadsbyggnad, planering och hållbar utveckling. Några av kontorets pågående projekt inkluderar Sjöcrona Park, en ny grön stadsdel i Helsingborg, och flera bostadsprojekt inom Stockholms stads utvecklingsområden: Fredriksdal i Hammarby Sjöstad, Maja Gräddnos i Annedal, Monoliten vid Telefonplan samt två projekt på Nya Årstafältet med fokus på hållbarhet.