Avetablering på Norra kajen onsdag 30 januari -störningar kan förekomma

Gärahovs Bygg AB, FastighetsCompagniets byggentreprenör,  avetablerar sina bodar från Norra kajen onsdag 30 januari.

Vissa störningar kan förekomma under dagen  på Mjölnarvägen i samband med transporterna.