2 results for tag: Östra Cisternområdet


Nu värms berget upp

Miljösaneringen av Östra cisternområdet på Kvarnholmen har nu startat på allvar. Efter installationsarbeten under förra året har uppvärmningen av berget börjat. Den 3 januari slogs värmeelementen på i de drygt 100 borrhålen i området vid Svindersviksbrons fäste. Rester av lösningsmedel, tetrakloreten (perkloretylen, PCE) läckte ur en cistern på 60-talet och trängde ner i bergets sprickor. Det är helt ofarligt att vistas i området, föroreningen är flyktig och späds snabbt ut i fria luften. Men för att kunna bygga bostäder i området behöver berget renas, så att föroreningen inte kan spridas in i byggnader. Med hjälp ...

Nu är miljöarbetet igång i östra cisternområdet

I våras gav Nacka kommun klartecken för sanering av cisternområdet på östra Kvarnholmen. Nu är vi igång med arbetet och har borrat det första av 105 hål i berget. Området som är 1 000 kvadratmeter stort, ska saneras från rester av lösningsmedel som trängde ner i bergets sprickor på 60-talet. Saneringen går ut på att värma upp berget för att förgasa föroreningen. Detta görs genom att först borra 30 meter djupa hål i det aktuella området och installera värmeelektroder i varje hål. Gaserna som uppstår vid uppvärmning samlas upp med vakuumsug och transporteras i ledningar till ett reningsverk som byggs på Sillkajen på ...