2 results for month: 04/2013


Domstolen sa ja till Kvarnholmsförbindelsen

-Vi är otroligt glada att domstolen gick på vår linje! Bron möjliggör fortsatt utveckling med många nya bostäder på attraktiva Kvarnholmen då den på ett naturligt vis knyter ihop området med centrala Nacka, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau. Nacka kommunfullmäktige antog den 23 maj 2011 en detaljplan för att möjliggöra byggandet av en bro över Svindersviken. Detaljplanen överklagades. Länsstyrelsen gick på kommunens linje och fastställde detaljplanen. Men mark- och miljödomstolen upphävde detaljplanen. Nu har mark- och miljööverdomstolen, som är sista instans, fastställt detaljplanen som vinner laga kraft ...

Vattnet avstängt onsdag kväll kl 22.00-06.00

På grund av en genomborrad vattenledning i Finnboda kommer Nacka kommun att stänga av den vattenledning som försörjer Kvarnholmen för reparation. Vattenledningen stängs av från klockan 22.00 ikväll (onsdag) till klockan 06.00 torsdag 11 april. Vattenavstängningen berör samtliga fastigheter på Kvarnholmen förutom fastigheterna på Mjölnarvägen 32-26 (Kajhusen samt Hamnkontoret) som får sin vattenförsörjning tillgodosedd från en annan ledning. För mer information kontakta Lars Fors, Nacka kommun Tel 0704- 31 78 74