Domstolen sa ja till Kvarnholmsförbindelsen

-Vi är otroligt glada att domstolen gick på vår linje! Bron möjliggör fortsatt utveckling med många nya bostäder på attraktiva Kvarnholmen då den på ett naturligt vis knyter ihop området med centrala Nacka, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau.
Bild03

Nacka kommunfullmäktige antog den 23 maj 2011 en detaljplan för att möjliggöra byggandet av en bro över Svindersviken. Detaljplanen överklagades. Länsstyrelsen gick på kommunens linje och fastställde detaljplanen. Men mark- och miljödomstolen upphävde detaljplanen.

Nu har mark- och miljööverdomstolen, som är sista instans, fastställt detaljplanen som vinner laga kraft och därmed kan byggandet av bron starta.

– Efter dagens beslut hoppas jag att bron kan börja byggas i sommar och att den därmed kan stå klar om cirka två år. Det blir en vacker och funktionell bro som kommer att underlätta vardagen för många Nackabor i framtiden, säger Yussuf Hassen som är projektchef i Nacka kommun.

Bron ska vara tillgänglig för både bil- och busstrafik, cyklister och fotgängare. I planen ingår också en separat gång- och cykelväg från bron till Vikdalsvägen samt en gångstig över Ryssbergen.

Denna nyhetsartikel kan du läsa i sin helhet på Nackas webb

Nacka kommuns sidor om Kvarnholmsförbindelsen