17 results for tag: trafik


Skolstart och nya gångvägar

Nu på måndag den 21 augusti slår Ebba Braheskolan upp dörrarna till lokalerna i Makaronifabriken. Omkring 200 barn börjar skolan på Kvarnholmen, och det kommer naturligtvis att märkas. För att skolbarnen ska kunna röra sig säkert till sin skolgård uppe på berget får de en egen provisorisk gångväg längs planket. Den allmänna gångvägen har flyttats ut en bit mot vägen. Utanför planket, längs Kvarnholmsvägen, blir det fem avlämningsplatser, där man ska kunna stanna till med bil och säkert släppa av eller hämta upp barn. Det är inte tillåtet att parkera där, inte ens för kortare tid. Den första tiden kommer vakter ...

Kör försiktigt på Kvarnholmsvägen!

Där Kvarnholmsvägen svänger runt Bageriet, mitt på Kvarnholmen, är nu bara ett körfält öppet. Det är i samband med bygget av närcentrum som elledningar i marken ska flyttas och en stödmur byggas, och då måste en del av vägytan tas i anspråk under en tid. Eftersom sträckan är kort finns inget trafikljus, utan mötande måste lämna varandra företräde. Ta det försiktigt, se upp i kurvan och visa varandra hänsyn! Vi räknar med att det avstängda körfältet ska kunna öppnas igen om ungefär fyra veckor.

Logistikcenter ska få trafiken att flyta bättre

I april öppnar Kuab ett logistikcenter för Kvarnholmen i Gula ladan utanför Finnbergstunneln. Tanken är att byggtransporterna ska bli färre och fungera smidigare, och alla pågående byggprojekt på Kvarnholmen ska anslutas till centret. Projekten ska boka in alla sina leveranser till byggena i ett bokningssystem hos logistikcentret. De blir då tilldelade tider för när leveranserna kan ske, så att det inte blir för många transporter samtidigt. Mindre leveranser samlas ihop vid Gula ladan och samordnas i gemensamma transporter. Sopsamordning ger miljövinst Sophantering för byggprojekten ingår också i logistikcentrets verksamh...