Ett trafikljus mindre på Kvarnholmen

En och annan har störts av alla trafikljus, både på Kvarnholmen och på vägen hit. Nu är det ett mindre, för trafikljuset vid Svindersviksbron har tagits bort.

Det är fortfarande bara ett körfält ungefär 60 meter vid brofästet, så det är viktigt att vara uppmärksam och lämna företräde till mötande trafik från Nacka. Eftersom sträckan är relativt kort och sikten god har man bedömt att trafiken kommer att flyta bättre utan trafikljuset.

Under hösten räknar vi med att kunna öppna två körfält igen. Fortfarande återstår en del arbete med att återställa marken efter miljöarbetet i området innan vägen kan breddas.