389 results for author: admin


SjöVägens vårtidtabell

SjöVägens vårtidtabell SjöVägens tidtabell för april börjar gälla från i morgon, måndag. Det blir 28 dagliga turer till och från Larsbergs brygga fram till valborgsmässoafton. Första turen avgår 06.25 mot Frihamnen och den sista avgången mot Nybroplan blir klockan 19.43. Länk till SjöVägens sida där apriltabellen finns. SjöVägen håller även på att ta fram en tidtabell som ska gälla till och med sommaren.

Sjövägen trafikeras även i fortsättningen

Sjövägen trafikeras även i fortsättningen. I dag beslutar trafiknämnden i Stockholms stad om att förlänga avtalet för pendelbåtslinjen Sjövägen mellan Nybroviken och Frihamnen. Avtalet skulle ha upphört den sista mars, men nu kommer alltså linjen att fortsätta trafikeras även efter det. - Trafiken på linjen ska upphandlas och det nuvarande avtalet förlängs till dess att en upphandling är klar. Det gör man för att behålla de resenärer som linjen har fått, så att det inte blir något uppehåll i trafiken, säger Sebastian Tham, pressekreterare hos trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm (M). Båttrafiken på Sjövägen ...

Upphandling av Kvarnholmsförbindelsen klar

Upphandling av Kvarnholmsförbindelsen klar. Nacka kommun har slutfört upphandlingen av Kvarnholmsförbindelsen. Det bli det välrenommerade tyska företaget Bilfinger Berger som får uppdraget att utföra arbetet. Kvarnholmsförbindelsen är en ny vägförbindelse som ska knyta ihop Kvarnholmen med centrala Nacka på ett naturligt vis, via bro över Svindersviken och tunnel genom Ryssbergen. Det vinnande anbudet har en rad fördelar gentemot de konkurrerande anbuden: Lägre pris; vinnande anbud är cirka 9,5 mkr billigare än det näst lägsta anbudet. Bättre miljöhänsynstagande; vinnande anbud har minskat behovet av schakt inom det känsl...

Så blir bron till Kvarnholmen

NVP 23 mars - Så blir bron till Kvarnholmen. Kvarnholmsbron ska bli en bågbro, för 253 miljoner kronor. Det sedan upphandlingen avbygget av vägen mellan Kvarnholmen och centrala Nacka blivit klar. Det var tre anbudsgivare som fram till förra veckan tävlade om att få bygga den väg som ska gå i en tunnel genom Ryssbergen och på en bro över Svindersviken. Vinnaren blev tyska förtaget Bilfinger Berger. Men deras förslag innebär en bågbro istället för det förslag som funnits tidigare. På så sätt kan företaget undvika de partier av sprucket berg i Ryssbergen där bron annars hade behövt förankras, enligt Nacka kommuns projektc...

Detaljplan 4 – Södra Kvarnholmen

Detaljplan 4 - Södra Kvarnholmen Utställning från och med 6 mars till och med 3 april Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 15 februari, § 48 att ställa ut planförslaget. Detaljplanens genomförande bedöms medföra betydande miljöpåverkan. Mot denna bakgrund har en miljöbedömning genomförts och en miljökonsekvensbeskrivning upprättats i samband med planarbetet. Planförslaget med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning är utställt mellan den 6 mars och den 3 april 2012. Utställningslokaler: - Nacka kommuns utställningshall i Nacka stadshus, Granitvägen 15. Öppettider: Måndagar: 7.30-19.00 Tisdagar-torsdagar: ...

Så kan södra Kvarnholmen se ut

Artikel, NVP 24 februari. Kvarnholmens förvandling till en ny stadsdel fortsätter. Nu ska planen för södra delen ställas ut, ett område med 700 bostäder. Men inget kan byggas förrän den omstridda bron är godkänd. Den forna industrimarken på Kvarnholmen förvandlas successivt till en ny stadsdel. Inom tio år ska 4 000 bostäder ha uppstått i området, liksom 3 000 arbetsplatser. Arbetet kommer att delas in i minst sju etapper. På sitt senaste möte tog miljö- och stadsbyggnadsnämnden ställning till etapp nummer fyra, som gällde södra Kvarnholmen, alltså stranden mot Svindersviken. Där planeras omkring 700 bostäder och 5 000 ...

Företagarträffen

Kom och besök Kvarnholmen på Företagarträffen den 22 februari   Driver du företag i Nacka, Värmdö eller Hammarby? Eller jobbar du på ett företag här och är nyfiken på det lokala näringslivet? Välkommen till Nacka FöretagarTräff onsdag 22 februari klockan 10-17 på Nacka Strandsmässan! Träffa de här och över 140 andra företag! Läs mer på på www.foretagartraffen.se där du själv skriver ut en biljett som ger dig fri entré (och fri lunch om du kommer mitt på dagen). Kommer du på sena eftermiddagen får du fri entré till pub, prisutdelningar, musikunderhållning och mingel.Program:   10.15 Debatt: Hur påver...