Detaljplaner


Nu har detaljplan 4 och 5 vunnit laga kraft – 1240 nya bostäder kan byggas

Under juli månad vann detaljplan 4 (Södra Kvarnholmen) och detaljplan 5 (Platån och Nordvästra kajen) laga kraft. I och med detta blir det möjligt att bl. a. bygga ytterligare 1 240 nya lägenheter på Kvarnholmen, nya kajer på södra sidan, en småbåtshamn, förskolor och en offentlig hiss som leder från södra kajen upp till Kvarnholmens centrala delar. – Senast en detaljplan vann laga kraft var 2011, så vi har väntat länge på detta, säger Nicklas Backfjärd, VD på Kvarnholmen Utveckling AB. I detaljplan 4 och 5 finns nästan hälften av de nya ...

Läs mer »


Klartecken för unik miljösanering av berg på Kvarnholmen

Nu har miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka godkänt detaljplanen för södra Kvarnholmen och föreslår att kommunfullmäktige gör detsamma. Det innebär att kommunen är överens med Kvarnholmen Utveckling AB (Kuab) om hur den södra delen av Kvarnholmen ska utvecklas och hur saneringen av förorenade områden ska genomföras. På södra Kvarnholmen planeras det för cirka 700 bostäder, en småbåtshamn, kaj med promenadstråk, restauranger och uteserveringar. Men precis som i många andra före detta industriområden måste de föroreningar som blivit kvar ...

Läs mer »


Utforska framtidens Kvarnholmen i 3D

Nu finns en interaktiv 3D-modell av Kvarnholmen tillgänglig på nätet. Modellen fungerar direkt i alla webbläsare både på dator, smartphone och surfplatta. Den kräver inga specialprogram eller plug-ins, det enda du behöver är en bra internetuppkoppling för att utforska framtidens Kvarnholmen. 3D-modellen finns här och omfattar Kvarnholmen med omnejd. Den fotorealistiska 3D-modellen tillåter dig att navigera fritt i 3D bland bebyggelsen på ön för att utforska hur framtida Kvarnholmen kommer att se ut när ön är fullt utbyggd. Med denna nya visualiseri...

Läs mer »


Detaljplan 5 på granskning till 24 november

Nu är Kvarnholmens detaljplan 5, Kvarnholmsplatån, utställd  för granskning. Detaljplanen gör plats för 550 nya lägenheter, en förskola och 960 kvm lokaler. Planens syfte är att planlägga Kvarnholmens platå och nordvästra kajen för bostäder och en förskola.Detaljplanen utgör etapp 5 av utbyggnaden på Kvarnholmen och följer huvudsakligen det godkända planprogrammets riktlinjer. De största avvikelserna jämfört med planprogrammet är att bebyggelsen utmed den nordvästra kajen får ytterligare en huskropp  och att bebyggelsen på platån har fått ...

Läs mer »


Kvarnholmen fortsätter att utvecklas – Detaljplan fem på samråd

Nu har Nacka kommun i samarbete med Kvarnholmen Utveckling AB planlagt för ytterligare 540 bostäder, förskola samt ett antal lokaler för service och arbetsplatser på Kvarnholmen. Syftet med detaljplanearbetet är att omvandla en idag sluten och delvis sliten industrimiljö till en öppen och levande stadsdel med 5 000 boende, arbetsplatser, strandpromenader, båtplatser och utrymme för kultur och evenemang. I den femte av sex detaljplaner som nu går till samråd ingår området som kallas platån på Kvarnholmens höjder, bebyggelse på nordvästra kajen ...

Läs mer »


Detaljplan 4 – Södra Kvarnholmen

Detaljplan 4 - Södra Kvarnholmen Utställning från och med 6 mars till och med 3 april Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 15 februari, § 48 att ställa ut planförslaget. Detaljplanens genomförande bedöms medföra betydande miljöpåverkan. Mot denna bakgrund har en miljöbedömning genomförts och en miljökonsekvensbeskrivning upprättats i samband med planarbetet. Planförslaget med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning är utställt mellan den 6 mars och den 3 april 2012. Utställningslokaler: - Nacka kommuns utställningshall i Nacka stadsh...

Läs mer »


Så kan södra Kvarnholmen se ut

Artikel, NVP 24 februari. Kvarnholmens förvandling till en ny stadsdel fortsätter. Nu ska planen för södra delen ställas ut, ett område med 700 bostäder. Men inget kan byggas förrän den omstridda bron är godkänd. Den forna industrimarken på Kvarnholmen förvandlas successivt till en ny stadsdel. Inom tio år ska 4 000 bostäder ha uppstått i området, liksom 3 000 arbetsplatser. Arbetet kommer att delas in i minst sju etapper. På sitt senaste möte tog miljö- och stadsbyggnadsnämnden ställning till etapp nummer fyra, som gällde södra Kvarnholmen, ...

Läs mer »