Nu har detaljplan 4 och 5 vunnit laga kraft – 1240 nya bostäder kan byggas

detaljplan4

Under juli månad vann detaljplan 4 (Södra Kvarnholmen) och detaljplan 5 (Platån och Nordvästra kajen) laga kraft. I och med detta blir det möjligt att bl. a. bygga ytterligare 1 240 nya lägenheter på Kvarnholmen, nya kajer på södra sidan, en småbåtshamn, förskolor och en offentlig hiss som leder från södra kajen upp till Kvarnholmens centrala delar.

– Senast en detaljplan vann laga kraft var 2011, så vi har väntat länge på detta, säger Nicklas Backfjärd, VD på Kvarnholmen Utveckling AB. I detaljplan 4 och 5 finns nästan hälften av de nya lägenheterna som ska byggas på Kvarnholmen. Att planerna nu vunnit laga kraft innebär att vi kommer att få det befolkningsunderlag som krävs för att bland annat kunna öppna ett närcentrum och restauranger på Kvarnholmen och få till bättre kollektivtrafik i form av tätare turer med buss och båt.

detaljplan4-5

–  Nu när vi har detaljplanerna i hamn har vi äntligen förutsättningarna att i detalj planera hur utbyggnaden av Kvarnholmen ska ske de närmaste åren. Vi har en riktigt spännande tid framför oss, säger Nicklas Backfjärd.

Detaljplan 4 södra Kvarnholmen innehåller 700 nya lägenheter, det flesta längs med Kvarnholmens södra kaj. Här skapas ett marint rum med nya kajer, småbåtshamn och ett promenadstråk längs med berget där den tidigare pipeline-anläggningen fanns.

I detaljplan 5 som inbegriper den centrala platån på Kvarnholmen samt nordvästra kajen ska totalt 540 nya lägenheter byggas. Inom detaljplanen planeras förutom bostäder även ytor för rekreation och lek, en förskola med åtta avdelningar, nya utsiktsplatser samt en fortsättning av strandpromenaden runt Kvarnholmen.

Kvarnholmen har sex detaljplaner; detaljplan 1–5 har vunnit laga kraft och detaljplanearbetet för etapp 6 har påbörjats. Totalt ska det bli 3 000 nya bostäder på Kvarnholmen och ca 6 000 boende till år 2025.

detaljplan4

Södra kajen – en del av detaljplan 4.  Här ska 700 nya bostäder, nya kajer och småbåtshamn byggas. Inflyttningen kan påbörjas tidigast 2018 i de första husen.

Gestaltningsprogram Aktuell.indd

Nordvästra kajen – en del av detaljplan 5. Fem nya huskroppar kan byggas på den västra delen av norra kajen. Inflyttningen kan påbörjas tidigast 2018 i de första husen.

Mer information om Kvarnholmens detaljplaner finns här

Du kan navigera runt i framtidens Kvarnholmen i vår 3D-modell här.