Detaljplan 4 – Södra Kvarnholmen

Detaljplan 4 – Södra Kvarnholmen Utställning från och med 6 mars till och med 3 april

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 15 februari, § 48 att ställa ut planförslaget.

Detaljplanens genomförande bedöms medföra betydande miljöpåverkan. Mot denna bakgrund har en miljöbedömning genomförts och en miljökonsekvensbeskrivning upprättats i samband med planarbetet.

Planförslaget med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning är utställt mellan den 6 mars och den 3 april 2012.

Utställningslokaler:
– Nacka kommuns utställningshall i Nacka stadshus, Granitvägen 15. Öppettider:
Måndagar: 7.30-19.00
Tisdagar-torsdagar: 7.30-17.30
Fredagar: 7.30-16.30

– Biblioteket i Nacka Forum under de tider biblioteket har öppet.

Synpunkter
Eventuella synpunkter på planförslaget och miljökonsekvensbeskrivningen ska lämnas skriftligen senast den 3 april 2012 till:

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
KFKS 2010/405 214
Planenheten
Nacka kommun
131 81 Nacka

Planförslaget i korthet

Läs om detaljplan 4 på Nacka kommuns webbplats

Bilder – http://kvarnholmen.com/Press/Mediabank/