Så kan södra Kvarnholmen se ut

Artikel, NVP 24 februari. Kvarnholmens förvandling till en ny stadsdel fortsätter. Nu ska planen för södra delen ställas ut, ett område med 700 bostäder. Men inget kan byggas förrän den omstridda bron är godkänd.

Den forna industrimarken på Kvarnholmen förvandlas successivt till en ny stadsdel. Inom tio år ska 4 000 bostäder ha uppstått i området, liksom 3 000 arbetsplatser.

Arbetet kommer att delas in i minst sju etapper. På sitt senaste möte tog miljö- och stadsbyggnadsnämnden ställning till etapp nummer fyra, som gällde södra Kvarnholmen, alltså stranden mot Svindersviken.

Där planeras omkring 700 bostäder och 5 000 kvadratmeter lokaler för butiker och kontor. Även det flytande utom- och inomhusbad vid Oceankajen, som NVP tidigare har skrivit om, ingår i planen.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden godkände förslaget, men hade en invändning.

– Det behövs en högre ambitionsnivå gällande energieffektivitet. Egentligen vill vi påverka alla i Nacka att bygga mer energieffektivt, och det här är ett passande område att göra det i, eftersom det ligger i lä och i söderläge, säger nämndens ordförande Cathrin Bergenstråhle, M.

En förutsättning för att planen ska kunna antas är att den omstridda Kvarnholmsförbindelsen, som har överklagats av bland andra Naturskyddsföreningen, vinner laga kraft.

www.nvp.se/Nacka/Nacka/Sa-kan-sodra-Kvarnholmen-se-ut/