Kvarnholmen fortsätter att utvecklas – Detaljplan fem på samråd

Nu har Nacka kommun i samarbete med Kvarnholmen Utveckling AB planlagt för ytterligare 540 bostäder, förskola samt ett antal lokaler för service och arbetsplatser på Kvarnholmen.

DP5_NVK

Syftet med detaljplanearbetet är att omvandla en idag sluten och delvis sliten industrimiljö till en öppen och levande stadsdel med 5 000 boende, arbetsplatser, strandpromenader, båtplatser och utrymme för kultur och evenemang.

I den femte av sex detaljplaner som nu går till samråd ingår området som kallas platån på Kvarnholmens höjder, bebyggelse på nordvästra kajen med utsikt över Stockholms inlopp och Djurgården samt två punkthus i nära anslutning till befintliga bostäder.

DP5Öv

Inom detaljplanen planeras förutom bostäder även ytor för rekreation och lek, en förskola med åtta avdelningar, nya utsiktsplatser samt en fortsättning av strandpromenaden runt Kvarnholmen.

DP5Uts

Nacka kommuns samrådsmöte kommer att hållas onsdag 16 oktober, klockan 18.30-20.30 i Kuabs projektkontor på Kvarnholmsvägen 77.

Representanter för Nacka kommun, Kuab och arkitektkontoret ÅWL finns på plats för att berätta om projektet och svara på frågor.

Samrådstiden pågår fram till 11 november 2013.

Mer information om detaljplanen och samrådet hittar du på Nacka kommuns hemsida här