Nu är trappan mellan Norra kajen och Kvarnholmsvägen öppen

Nu har vi öppnat trappan mellan Norra kajen och Kvarnholmsvägen och redan klockan 14.00 på fredagen invigdes den av några tappra Kvarnholmare. I och med öppnadet av trapporna blir det kortare gångväg för många Kvarnholmare som vill ta bussen till Slussen eller pendelbåten till Nybrokajen. Trapporna är tillgängliga men fortfarande en del av en byggarbetsplats så var observanta på att ställningar tidvis kan vara i vägen och att handledaren på ena sidan ännu inte är installerad. Vi håller på att färdigställa hissen och spången och under vissa ...

Läs mer »


Rivning av delar av bageriet påbörjas 14/10

Med start måndag den 14 oktober kommer JM att utföra rivning av delar av gamla bageriet. Rivningsarbetet beräknas pågå fram till våren 2014. Innan rivningsarbetet sker kommer rivningsentreprenören att hägna in ett område kring bageriet och täcka det med fiberduk för att undvika damm i området. Gångvägen från Tre Kronors väg ner till busshållplatsen på Kvarnholmsvägen på verkas inte av rivningsarbetet. Entreprenören kommer att installera en fordonsgrind på bageriets baksida mot Tre Kronors väg. Transporter till och från arbetsområdet ...

Läs mer »


Visningsdag på Kvarnholmen söndag 7 oktober

Välkommen till visningsdagen på Kvarnholmen söndag den 7 oktober klockan 13.00 - 16.00. Just nu byggs det för fullt på halvön Kvarnholmen i Nacka, bara ett stenkast från Stockholms innerstad. Här förbereder vi plats för dig som vill ha närhet till vatten och natur utan att försaka stadspuls och kultur. Den nya stadsdelen ska präglas av en blandning av bostäder, arbetsplatser och skolor och bra närservice. En levande stadsbild under dygnets alla timmar. Här ska drygt 2 500 bostäder byggas. På visningsdagen kan du ta del av samtliga aktuella ...

Läs mer »


Tidvis begränsad framkomlighet på Mjölnarvägen

Under vecka 42 (måndag 14- fredag 18 oktober) kan det under korta perioder vara begränsad framkomlighet på Mjölnarvägen i nivå med Vertikalen. Vi får leverans av stålbalkar för att bygga spång och hisschakt. Ett körfält kommer alltid att vara öppet under denna period men det andra kan komma att stängas av i uppemot 30 minuter när stålbalkarna ska lyftas. Vänliga hälsningar Kvarnholmen Utveckling AB

Läs mer »


Kvarnholmen fortsätter att utvecklas – Detaljplan fem på samråd

Nu har Nacka kommun i samarbete med Kvarnholmen Utveckling AB planlagt för ytterligare 540 bostäder, förskola samt ett antal lokaler för service och arbetsplatser på Kvarnholmen. Syftet med detaljplanearbetet är att omvandla en idag sluten och delvis sliten industrimiljö till en öppen och levande stadsdel med 5 000 boende, arbetsplatser, strandpromenader, båtplatser och utrymme för kultur och evenemang. I den femte av sex detaljplaner som nu går till samråd ingår området som kallas platån på Kvarnholmens höjder, bebyggelse på nordvästra kajen ...

Läs mer »


Sprängningsarbeten vid Svinderviken tisdag 3 september kl 14.00

Kvarnholmen Utveckling AB håller på att riva och bygga om Södra kajen vid Svindersviken. Vi planerar att spränga bort fem kajpelare vid tre tillfällen under vecka 36 och 37. Det första sprängtillfället är tisdag 3 september mellan 14.00 och 15.00. Av säkerhetsskäl kommer Svindersviken att vara avstängd i några timmar innan och efter sprängningen. Vi återkommer med information om datum och tid inför kommande sprängtillfällen. Har du frågor om sprängningen ber vi er kontakta: Anders Markström, Sprängarbas Markströms Dyk & Sprängtek...

Läs mer »


Vi förbereder för Kvarnholmens nya bro – vägen ner till parken stängs av

Nu börja vi bygga vägen som ska leda till Kvarnholmsförbindelsen - den bro och tunnel som kommer att förbinda Kvarnholmen med centrala Nacka. Det första vi gör är att  denna vecka (vecka 33) stängsla in arbetsområdet och stänga av skogsvägen från övre Kvarnholmen (Platån) ner till parken på östra udden. Avstängningen innebär att parken nu endast nås via Mjölnarvägen. Vi räknar med att vara klara med den nya vägen i vinter, därefter kommer broentreprenören Bilfinger att börja etablera sig på Kvarnholmen för att montera bron.   Har du ...

Läs mer »