Bergschakt vid Spisbrödsfabriken startar måndag 29 september

Spisbröd

Under hösten 2013 fram till våren 2014 revs Spisbrödsfabriken i bageriets södra delar och all jord och vegetation på berget togs bort. Nu har det blivit dags att starta nästa etapp för att först kunna bygga ett garage i tre våningar och därefter fyra flerbostadshus och en fotbollsplan.

Två plan i garaget ska användas för kommersiella fastigheter såsom skola och närcentrum samt deras besökare. Ett plan är till för de kommande bostäderna i Brf Spisbrödsfabriken och Bagerikvarteret.

Vår entreprenör Berg och Väg Maskin AB kommer att börja arbetet med att sätta om stängslet runt arbetsområdet och fästa det i berget. Därefter påbörjas arbetet med bergschakten; det vill säga borrning och sprängning. Som mest kommer vi att behöva spränga oss 15 meter ner i berget.

Ljud- och vibrationsmätare har placerats ut vid berörda fastigheter. Vi använder mätarna för att anpassa salvorna och för att säkerställa att våra arbeten håller sig inom Naturvårdsverkets riktlinjer för bullrande verksamhet.

Berget kommer att transporteras bort via Kvarnholmsvägen för att krossas i Gäddviken och återanvändas i byggandet av vägar och kajer.

Arbetstider för bullrande arbeten är vardagar kl. 07.00–18.00.

Vi räknar med att vara klara med bergschakten i maj 2015.

Har du frågor, kontakta:

Robert Norman
Byggledare, Kuab
Telefon: 0739-62 59 06
E-post: robert.norman@jm.se

Jonas Akander,
Platschef, Berg och Väg maskin AB
Telefon: 0733-37 30 30
E-post: jonas.akander@berg-vag.se