Kvarnholmen kan få nattbuss

För att Kvarnholmen och Finnboda ska få nattrafik överväger nu SL att förlänga busslinjen 93 till Kvarnholmen.

Det framgår av förslaget till nya tidtabeller för 2018, som skickats ut på remiss till länets kommuner och till organisationer för funktionshindrade. Linje 93 går idag i nattrafik mellan Slussen och Henriksdalsberget.

I september beslutar trafikförvaltningen vilka av förslagen till förändringar av trafiken som ska göras, och de nya tidtabellerna börjar gälla i december i år.

På landstingets webb kan du läsa mer om hur arbetet med tidtabellsförändringarna går till.