Nyheter


Så blir bron till Kvarnholmen

NVP 23 mars - Så blir bron till Kvarnholmen. Kvarnholmsbron ska bli en bågbro, för 253 miljoner kronor. Det sedan upphandlingen avbygget av vägen mellan Kvarnholmen och centrala Nacka blivit klar. Det var tre anbudsgivare som fram till förra veckan tävlade om att få bygga den väg som ska gå i en tunnel genom Ryssbergen och på en bro över Svindersviken. Vinnaren blev tyska förtaget Bilfinger Berger. Men deras förslag innebär en bågbro istället för det förslag som funnits tidigare. På så sätt kan företaget undvika de partier av sprucket berg i ...

Läs mer »


Detaljplan 4 – Södra Kvarnholmen

Detaljplan 4 - Södra Kvarnholmen Utställning från och med 6 mars till och med 3 april Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 15 februari, § 48 att ställa ut planförslaget. Detaljplanens genomförande bedöms medföra betydande miljöpåverkan. Mot denna bakgrund har en miljöbedömning genomförts och en miljökonsekvensbeskrivning upprättats i samband med planarbetet. Planförslaget med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning är utställt mellan den 6 mars och den 3 april 2012. Utställningslokaler: - Nacka kommuns utställningshall i Nacka stadsh...

Läs mer »


Så kan södra Kvarnholmen se ut

Artikel, NVP 24 februari. Kvarnholmens förvandling till en ny stadsdel fortsätter. Nu ska planen för södra delen ställas ut, ett område med 700 bostäder. Men inget kan byggas förrän den omstridda bron är godkänd. Den forna industrimarken på Kvarnholmen förvandlas successivt till en ny stadsdel. Inom tio år ska 4 000 bostäder ha uppstått i området, liksom 3 000 arbetsplatser. Arbetet kommer att delas in i minst sju etapper. På sitt senaste möte tog miljö- och stadsbyggnadsnämnden ställning till etapp nummer fyra, som gällde södra Kvarnholmen, ...

Läs mer »


Företagarträffen

Kom och besök Kvarnholmen på Företagarträffen den 22 februari   Driver du företag i Nacka, Värmdö eller Hammarby? Eller jobbar du på ett företag här och är nyfiken på det lokala näringslivet? Välkommen till Nacka FöretagarTräff onsdag 22 februari klockan 10-17 på Nacka Strandsmässan! Träffa de här och över 140 andra företag! Läs mer på på www.foretagartraffen.se där du själv skriver ut en biljett som ger dig fri entré (och fri lunch om du kommer mitt på dagen). Kommer du på sena eftermiddagen får du fri entré till pub, prisutdelni...

Läs mer »


SjöVägen

Mitt i Nacka 20120124 Sjövägen får vara kvar hela nästa år Pendelbåtarna som går mellanNacka, Lidingö och Stockholmcvkommer att få fortsätta köra undervhela 2012. SL har gjort en utredning och har lagt fram förslaget att Sjövägen ska utökas. Idag tisdag ska ärendet upp i landstinget. Enligt Michael Stjernström (KD), gruppledare för trafiknämnden, är majoriteten överens om att säga ja till förslaget. – Sjövägen förlängs till årsskiftet eftersom vi godkänner SL:s förslag om ett försök med pendelbåtstrafik i större skala, förklarar han. ...

Läs mer »


Sjöledningar i Svindersviken

Med start i slutet av januari kommer tre sjöledningar läggas ut tvärs över Svindersviken, mellan Kvarnholmens östra udde och Vikdalen. En av ledningarna ska förse hela Kvarnholmen med dricksvatten och det två övriga ledningarna ska avleda spillvatten. Arbetet beräknas pågå under perioden 16 januari till och med 17 januari samt 31 januari till och med 2 februari. Innan man startar upp arbetet läggs bojar ut längs sträckan. Under pågående arbete får man inte passera området med båt. Entreprenör: Svensk Sjöentreprenad. Kontaktperson: Byggledare Nils ...

Läs mer »


Sjövägen

Sjövägen lever vidare - Artikel i Dagens Nyheter DN 2011-12-28 09:27 Sakta men säkert börjar pendlarna upptäcka Sjövägen mellan Nacka, Lidingö och Stockholm. Men det var nära att hela projektet lades ned till jul. Nu får det leva vidare till våren – minst. Nästan varenda politiker tycker att Stockholm med allt sitt vatten borde utnyttja det för kollektivtrafik. Och alla partier som vill vara moderna – det vill säga alla – har kollektivtrafik på vatten med i sina valmanifest och lokalpolitiska program. Men det har varit mycket mer snack än verkstad. ...

Läs mer »