Aktuella arbeten och störningar


Gång- och cykelvägen läggs om på Mjölnarvägen

Sista delen av gång- och cykelvägen framför den nya trafikbryggan kommer att läggas över till sitt permanenta läge nu i veckan. På grund av rådande vinterförhållanden kommer asfaltering att ske vid ett senare tillfälle. Vi räknar med att vara klara med omläggningen senast fredag 8 februari om vädret håller i sig. Har du frågor kan du kontakta: Göran Åhman, arbetsledare,  JVAB. Tel: 076 – 101 07 40

Läs mer »


Avetablering på Norra kajen onsdag 30 januari -störningar kan förekomma

Gärahovs Bygg AB, FastighetsCompagniets byggentreprenör,  avetablerar sina bodar från Norra kajen onsdag 30 januari. Vissa störningar kan förekomma under dagen  på Mjölnarvägen i samband med transporterna.

Läs mer »


Mjölnarvägen läggs om, klart 21 december

Nu håller vi på att lägga över den västra delen av Mjölnarvägen i sitt permanenta läge närmare vattnet. Arbetet beräknas vara klart den 21 december, asfaltering sker senare i vår. Omläggningen innebär även att gång- och cykelvägen samt gatubelysningen flyttas mot kajen. På grund av väderförhållandena kommer inte asfalteringen att ske förrän till våren. Vägen kommer att hållas öppen under hela omläggningen. Vi hoppas du har överseende med de störningar våra arbeten kan ge upphov till. Om du har frågor om våra arbeten kontakta: Rob...

Läs mer »


Bortkopplad värme och varmvatten på Mjölnarvägen 28/11 kl 08.00-18.00

KUAB håller på att uppgradera värmenätet på Kvarnholmen och kommer utföra omkopplingsarbeten under onsdagen 28 november. Detta innebär ett avbrott för värme och varmvatten under onsdagen från klockan 08.00 till 18.00. Detta gäller endast fastigheter på Mjölnarvägen. Vi beklagar det sena beskedet. Har du frågor om avbrottet, kontakta: Robert Norman, Byggledare, KUAB Tel: 0739- 62 59 06

Läs mer »


Begränsad framkomlighet för gående på Mjölnarvägen

Från och med den 29 oktober och cirka tre veckor framåt kommer gång- och cykelbanan på den västra delen av Mjölnarvägen att tas bort. Detta på grund av anläggningsarbeten som sker där gång- och cykelvägen är placerad idag. Gående hänvisas till körbanan på den 140 meter långa sträckan det gäller. Vägen är skyltad med varning för gående, men var uppmärksam på trafiken under denna period och glöm inte att bära reflexer så du syns ordentligt. Har du frågor, kontakta: Göran Åhman, arbetsledare, JVAB Tel:  076-101 07 40 Tillbaka

Läs mer »


Pålningsarbeten 8-9 september

Pålningsarbeten pågår under helgen 8-9 september. Helgen 8-9 september kommer vi att utföra pålningsarbeten för stödmuren längs Mjölnarvägen.Vi kommer att arbeta mellan 10.00 och 16.00. Att borra ner pålar kan innebära att visst buller hörs upp till vissa fastigheter på Tre Kronors väg, vi hoppas att ni har överseende med detta. Vid frågor kontakta: Stefan Sahlstedt, Platschef JVAB,  tel:  070-672 18 99 eller Björn Petterson, Byggledare KUAB,  tel. 070-685 81 88

Läs mer »


Sprängning längs Tre Kronors väg

Tisdag den 4 september börjar vi sprängningsarbeten längs Tre Kronors väg. Arbetena beräknas vara klara fredag 5 oktober. Från och med tisdag den 4 september till och med fredag  5 oktober kommer vi att påbörja sprängningsarbeten längs Tre Kronors väg med syfte att bredda vägen. Under denna tid kommer fordonstrafiken att begränsas till ett körfält  i denna del av vägen. För att minimera störningarna kommer sprängningsarbetena att genomföras med små sprängsalvor varje dag. Har du frågor om dessa arbeten, kontakta: Sven Olof Eklund, arbetsledare ...

Läs mer »