Byte av ledningar vid Tre Kronors väg

Den 5 september planerar vi att börja arbetet med att byta ut ledningar vid Tre Kronors väg och Valsvägen. Ledningarna är gamla och utslitna och måste ersättas, och vi behöver öka kapaciteten för kommande nya bostäder.

Vi byter ut ledningarna för vatten, avlopp, dagvatten, el och fiber. Allt ska vara i drift under hela tiden arbetet pågår, men vi kan behöva göra kortare avstängningar vid några tillfällen. Då kommer vi att informera med anslag i portarna i god tid innan.

Vi behöver gräva upp vägarna för att kunna byta ledningarna. Arbetet börjar på Valsvägen, och vi planerar att fortsätta med Tre Kronors väg under vecka 41, omkring den 10 oktober. Då kommer parkeringsplatserna för boende längs vägen att flyttas till en tillfällig boendeparkering på platån, men det kommer att vara möjligt att passera Tre Kronors väg under hela tiden arbetet pågår.

Ledningsarbetena kommer att pågå fram till nästa sommar.

Har du frågor om vårt arbete,kontakta:
Torgny Hjort, byggledare Kuab
Telefon: 0704-20 03 22
Mejl: torgny.hjorth@jm.se