Unik möjlighet att driva förskola på Kvarnholmen

Nu tar Nacka kommun ett första steg för att öppna förskola på Kvarnholmen. Kommunen har annonserat efter intressenter som kan och vill driva förskolan Kvarnen.

forskola

Förskolan Kvarnen kommer att vara den första förskolan som byggs på Kvarnholmen. Den kommer att ha åtta avdelningar med möjlighet att ta emot cirka 150 barn.

Nu erbjuder Nacka kommun rätt aktör en unik möjlighet att förvärva fastigheten och själv anpassa byggnader och lokaler för sitt förskolekoncept. Planerna är att kunna öppna den första förskoleavdelningen redan hösten 2015.

Senast den 9 februari 2014 ska intresseanmälan vara kommunen tillhanda.
Mer information finns här och en fördjupning här.