Underhåll av vertikaltrappan

I trappan bredvid hissen mellan Kvarnholmsvägen och Mjölnarvägen kommer underhållsarbete att utföras med start tisdag den 28 april. Trappan kommer inte att stängas av helt, men framkomligheten blir begränsad, så välj i första hand hissen när arbetet pågår.

Så snart det är klart öppnas trappan helt. Arbetet pågår som längst till och med torsdag 30 april.