Trafikljus på Kvarnholmsvägen flyttat

Nu har en del av Kvarnholmsvägen förbi bygget av Kajplats Kvarnholmen kunnat breddas, och sträckan med ett körfält kortats. Trafikljuset har flyttats längre bort från Munspelet, närmare kurvan.

Eftersom sträckan med ett körfält nu är kortare har också väntetiden vid trafikljuset kortats.