Trafiken leds om vid Kajplats-bygget

OBSERVERA! Startdatum för trafikomläggningen har skjutits fram något, nytt datum är 2/9.

Snart börjar arbetet med att göra i ordning Kvarnholmsvägen förbi Kajplats-bygget, som så småningom ska få plats med två körfält. Arbetet sker i olika etapper för att vägen inte ska behöva stängas av under tiden.

Under vecka 36, med start den 2 september, börjar man med den första etappen längst västerut. Då leds trafiken om närmare de nybyggda husen och körfältet närmast bergväggen görs i ordning. Mot slutet av oktober är det dags för det andra körfältet, närmast husen, och trafiken flyttas tillbaka. Arbetet fortsätter sedan uppför backen mot Munspelet i flera avsnitt där körfältet tillfälligt leds om, tills alla delar av vägen är klara.

Runt årsskiftet kommer sträckan med ett körfält att bli kortare. Trafikljuset kan flyttas upp en bit och väntetiderna kortas. När sträckan senare kortas ännu mer kommer trafikljuset att kunna tas bort helt.

I början av april nästa år räknar man med att två körfält kommer att kunna öppnas hela vägen förbi Kajplats Kvarnholmen.

Så ska det se ut när allt är klart (visionsbild från Slussen-hållet):