Svindersviksbron stängs tillfälligt för gång- och cykeltrafik – öppnas 21 juni

Gång- och cykelbanan över Svindersviksbron kommer att stängas av tillfälligt från och med tisdag den 14 juni, meddelar Nacka kommun. Arbetet med bron ska slutföras och belysningen justeras, och därför stängs vägen över bron nu också för fotgängare och cyklister.
Kvarnholmsförbindelsen med Svindersviksbron öppnas för all trafik den 21 juni, både för bilar, cyklister och fotgängare. Mer information om avstängningen och arbetet med Kvarnholmsförbindelsen finns hos Nacka kommun, www.nacka.se.