Sprängningarna på södra kajen återupptas

Den 18 januari återupptar vi sprängningarna på södra kajen. Vi är medvetna om sprängningarna märkts av på norra Kvarnholmen utan att varningssignalerna hörts där. Vi har nu åtgärdat detta.

Innan jul nådde sprängningsarbetet vid södra kajen en zon i berget där vibrationerna från sprängningarna i stor utsträckning fortplantat sig horisontellt genom berget mot norra Kvarnholmen. Detta samtidigt som varningssignalerna före och efter sprängning inte hörts där vibrationerna varit påtagliga. Vi beklagar det inträffade och har nu utökat antalet signalhorn för att förvarningen ska höras i alla berörda områden på Kvarnholmen.

Innan en sprängning ska en varning med korta ljudsignaler höras  ( – – – – – – )och efter sprängning ska  en lång signal (______) tydligt markera att sprängningsmomentet är över. Vi arbetar oss fram i västlig riktning och de horisontella vibrationerna riktade mot norr Kvarnholmen kommer att minska i utbredning i takt med att vi jobbar oss bort från den aktuella sprängzonen. Vi räknar med att vara helt klara med sprängningarna på södra kajen i slutet på mars.

INFORMATION OM VÅRA ARBETEN

Detta gör vi
Vi spränger bort berg för att förbereda för kommande bostadsbyggnation på södra kajen. Därefter kommer vi att bygga nya kajer och den infrastruktur som behövs.
Vi räknar med att spränga cirka 3-4 gånger i veckan fram till slutet på mars.

Arbetsmoment
Arbetet består av att borra, spränga, lasta och transportera bergmassor till stenkrossen.

Vibrationer
Vibrationsmätare har placerats ut vid de fastigheter som berörs av sprängningarna.
Vi använder mätarna för att anpassa salvorna och säkerställa att våra arbeten håller sig långt under tillåtna värden.

Besiktning av fastigheter
Förbesiktning av berörda fastigheter har redan utförts och en efterbesiktning genomförs när arbetet är klart.

Arbetstider
Sprängningar ovan jord får endast ske i dagsljus. För bullrande arbeten gäller helgfria vardagar mellan klockan 07.00 och 18.00. Undantag kan förekomma men aviseras innan via anslag i portarna eller på vår hemsida kvarnholmen.com

Arbetet avslutas i vår
Vi räknar med att vara klara med sprängningarna i slutet på mars med reservation för att salvorna måste anpassas efter bergkvalitet, buller och vibrationer.

Vad innebär detta för dig som bor nära?
Vi arbetar aktivt med att minska störningarna från våra arbeten, men du kan uppleva störningar i form av vibrationer och buller.

Vem utför arbetet?
Kanonaden AB utför arbetet på uppdrag av Kvarnholmen Utveckling AB (Kuab).

Hör av dig till oss!
Om du har synpunkter på våra sprängningar eller upplever att något inte fungerar som det ska, kontakta:

Torgny Hjorth
Byggledare, Kuab
Telefon: 0704–20 03 22
E-post: torgny.hjorth@jm.se