Så blir bron till Kvarnholmen

NVP 23 mars – Så blir bron till Kvarnholmen. Kvarnholmsbron ska bli en bågbro, för 253 miljoner kronor.
Kvarnholmsbron1

Det sedan upphandlingen avbygget av vägen mellan Kvarnholmen och centrala Nacka blivit klar. Det var tre anbudsgivare som fram till förra veckan tävlade om att få bygga den väg som ska gå i en tunnel genom Ryssbergen och på en bro över Svindersviken. Vinnaren blev tyska förtaget Bilfinger Berger.

Men deras förslag innebär en bågbro istället för det förslag som funnits tidigare. På så sätt kan företaget undvika de partier av sprucket berg i Ryssbergen där bron annars hade behövt förankras, enligt Nacka kommuns projektchef Yussuf Hassan.

– Bågbron är dessutom Bilfinger Bergers eget förslag. Det gör att Nacka tar en mindre risk, vad gäller ökade kostnader. Om det uppkommer fördyringar får företaget själva stå för dem, säger han.

Detsamma gäller i den norra delen tunneln.

– Där är det dåligt berg och företagen har själva fått ge besked om hur långt de kan spränga en tunnel direkt i berget utan att behöva ta upp ett schakt i den norra delen av Ryssbergen. Då får de själva ta den risk det kan innebära, säger Yussuf Hassen.

Toppen av bågbron ska sträcka sig 19 eller 20 meter över vägbanan på bron.

Nacka kommun betalar 134 miljoner kronor för arbetet med och bygget av vägbron och tunneln. KUAB, som bebygger Kvarnholmen, betalar 119 miljoner.
Enligt Nacka kommun har användningen av en konkurrenspräglad dialog sänkt priset på vägen med 50 miljoner kronor.

– Det är första gången i Sverige den formen av upphandling används på ett så här stort infrastrukturprojekt.

Bygget är fortfarande överklagat, och om projektet får klartecken kan bron stå klar efter drygt två år.

Vägen har väckt mycket debatt och Vänsterpartiet hör till de som är emot bygget.
Att vägen inkräktar på Ryssbergens urskogsmiljö är ett skäl. Ökad biltrafik ett annat, tillsammans med de stora kostnaderna.

”I beslutsunderlaget anges att man på olika sätt arbetat med att minska de ekonomiska riskerna i projektet. Dock är redovisningen bristfällig så till vida att vi beslutsfattare inte kunnat få någon rimlig bedömning av ”worst case” avseende kostnadsfördyringar, anser Rolf Wasteson, V, i en reservation mot beslutet.

Enligt V var redovisningen av utvärderingen av anbuden inte heller tillfredsställande.

Skriv ut
Lennart Spetz
lennart.spetz@nvp.se

Atikeln i Nacka Värmdö posten