Rivningen av Havrekvarnen kommer att märkas mer

Den fortsatta rivningen av Havrekvarnen startade i slutet av april med arbeten inuti byggnaden. Denna vecka räknar man med att börja med det som återstår av fasaderna.

Rivningsarbetet kommer att pågå vardagar mellan klockan 07-16. Det kan tidvis vara bullrigt och vi hoppas på tålamod från er som bor i närheten och kan bli störda.

För att minska spridning av damm från rivningen sprutas väggarna med vattenånga under arbetet. Det kan fortfarande damma en del vissa dagar, vattnet kan inte helt stoppa spridningen, men den minskas betydligt.

Vi räknar med att rivningen ska vara helt klar mot slutet av juni.

Har du frågor om arbetet med Havrekvarnen?
Kontakta Kuabs projektledare Martin Fogel, e-post: martin.fogel@jm.se.

Mer information om Havrevarnen, om byggnadens historia och om varför den rivs för att byggas upp igen finns på kvarnholmen.com/havrekvarnen