Renoveringen av Norra kajen startar

I mars startar renoveringen av Kvarnholmens norra kaj. Konstruktionen behöver kompletteras för att klara kraven i exploateringsavtalet på hållbarhet under mycket lång tid framåt. Kajen kommer att förstärkas med pålar, som borras ner i den bakre delen, ungefär mitt i Mjölnarvägen. Först ska gatstenen tas bort och marken schaktas ner till den befintliga konstruktionen. Sedan borras pålar ner i kajen och gjuts med betong, innan marken och gatan kan återställas.

Arbete i fyra etapper
För att påverka framkomligheten på Mjölnarvägen så lite som möjligt delas arbetet upp i fyra etapper. Man börjar längst österut, närmast parken och Mjölnarvägens slut. Framkomligheten på vägen kommer att påverkas, men det kommer hela tiden att vara möjligt att passera med bil längs hela Mjölnarvägen.

Anpassade arbetstider
Pålning är ett bullrande arbete. För att minska störningarna kommer man att starta senare på mornarna än vad Naturvårdsverkets riktlinjer kräver, och så långt det är möjligt undvika arbete på helger. Arbetstiden för pålning på vardagar kommer att vara mellan klockan 08:00-18.00. Pålningen beräknas pågå omkring två månader. Övriga arbeten med kajen kommer inte att vara lika störande.

Dykare ska gjuta under vatten
Kajens skydd mot is och korrosion ska också förstärkas vid och under vattenytan. Det kommer att utföras av dykare, och kommer inte att påverka framkomligheten på kajen i någon större utsträckning.
Renoveringen av kajen kommer att pågå i ungefär ett år, med uppehåll under fyra veckor i sommar.