Renoveringen av Norra kajen fortsätter

Efter uppehåll i juli fortsätter nu arbetet på Norra kajen med att återfylla och återställa kajen i etapp 1 och 2, längst österut (se bilden). I slutet av augusti börjar man lägga tillbaka gatstenen i de två delarna. De sista gatstenarna ska vara på plats mot slutet av september.

Fortsättning i nästa etapp
Nu börjar också arbetet med förstärkning av kajen i etapp 3. Först ska vägen schaktas upp, och sedan ska de nya pålarna förankras i den befintliga kajen. Det betyder att en del av kajen kommer att vara avspärrat arbetsområde under tiden, på samma sätt som i tidigare etapper.
Torsdag den 8 augusti stängs parkeringsplatserna i etapp 3 av. Körbanan flyttas åter närmare fasaderna till Hamnmagasinet och Qvarnen Tre Kronor.
Besöksparkering hänvisas under tiden till Spisbrödsgaraget på Kvarnholmsvägen. Det finns också platser för besöksparkering vid Gula ladan, Mjölnarvägen 1.

Arbete i fyra etapper
För att inte hela kajen ska vara uppgrävd samtidigt har förstärkningsarbetet delats upp i etapper. Den tredje etappen beräknas bli klar vid årsskiftet, och den fjärde under januari nästa år.