Provisorisk idrottshall byggs nedanför Munspelet

Ebba Brahe-skolans egen idrottshall, som ska byggas vid Kvarnholmsvägen, ska stå klar 2021. I väntan på den bygger nu skolan en provisorisk idrottshall nedanför Munspelet, på ytan som  använts som tillfällig parkering.

Det blir en provisorisk och enkel hall, men med duschar och omklädningsrum, och den ska inte bara användas av Ebba Brahe-skolan elever. Nacka kommun kommer att hyra hallen utanför skoltid, så att Nackas föreningsliv också kan få tillgång till den.

Den tillfälliga idrottshallen planeras vara färdigbyggd vid årsskiftet, och arbetet startar redan nästa vecka med markförberedelser. En stor del av parkeringen stängs då av, och vi ser nu över om det kommer att finnas plats för en mindre tillfällig parkering.