Nya ansikten på Kvarnholmen Utveckling

Jon Vidar Semb-Josefsson är ny vd vd för Kvarnholmen Utveckling, Kuab. Han började i oktober, och kommer närmast från uppdrag på JM, som projektledare vid Liljeholmskajen. Kvarnholmen ser han som ett spännande område med många möjligheter.

– För mig är det en ny utmaning med ett projekt som innehåller så mycket av stadsutveckling, och som är bredare än att bara bygga hus. Kvarnholmen blir ju en hel stadsdel med både bostäder och arbetsplatser, kommersiella lokaler, service och ny infrastruktur, säger Jon Vidar Semb-Josefson.

Han tycker det bästa med Kvarnholmen är områdets starka identitet, rötterna i historien och hur man tagit tillvara äldre byggnader och miljöer. Att det är så nära till både skärgård och innerstad gör också Kvarnholmen till en speciell plats, säger han.

– Det är lite av en klyscha att det ligger mitt emellan staden och skärgården, men det är ju sant. Man kan ju se både Slussen och skärgården från samma ställe, säger Jon Vidar Semb-Josefson.

Att få till en stadsdel som är bra att leva i också under byggtiden ser han som den största utmaningen, och det är ett prioriterat område.

–Men det kommer att bli lättare ju längre vi kommer, både att bo och att arbeta här, ju mer som blir färdigbyggt.

 

Ny projektledare
Johan Gyllberg är ny projektledare för infrastruktur på Kuab, och började också i oktober. Han ansvarar för att infrastrukturen på Kvarnholmen kommer på plats, som vägar, kajer och andra allmänna ytor, och ledningar för el, vatten och avlopp. Johan ansvarar också för samordningen av all byggverksamhet, så att säkerhet och logistik fungerar, och så att miljön blir så bra som möjligt när flera projekt pågår samtidigt på holmen.