Nu ska Kvarnholmsvägens kurva flyttas

Vägen flyttas för att göra kurvan mindre snäv och Kvarnholmsvägen säkrare. Där vägen går idag ska det bli en park och en utsiktsplats.

Flytten av Kvarnholmsvägens kurva börjar förberedas den här veckan med att arkeologer undersöker resterna av vad som kan vara en gammal husgrund i området. När det är klart fortsätter vi med avverkning och andra markarbeten i området.

I slutet av mars börjar vi med sprängningar i berget. Under tiden arbetet med kurvan pågår kommer ett körfält på Kvarnholmsvägen att vara avstängt, och i samband med sprängningarna kan trafiken stängas av tillfälligt.

Sprängningarna kommer att pågå under våren och sommaren, och arbetet med att flytta vägen är planerat att vara klart i oktober. Kvarnholmsvägen kommer att vara avstängd för gångtrafik ett tag till. JM:s byggprojekt Kajplats Kvarnholmen startar efter sommaren på den västra delen av Mjölnarvägen, och så länge det pågår finns inte utrymme för en gångbana längs vägen. Men när det är klart ska en gångväg anläggas, och där vägen gått tidigare blir det en utsiktsplats och park för allmänheten.

Hör av dig! Om du har du synpunkter eller frågor om våra arbeten, hör av dig till:

Peter Ekholm
Projektledare, Kuab
Telefon: 08-782 14 96
E-post: peter.ekholm@jm.se