Nu börjar flytten av Kvarnholmsvägens kurva

Förberedelserna för att bygga om Kvarnholmsvägens kurva har pågått sedan början av mars, och nu på torsdag den 7 april börjar vi spränga för den nya kurvan.
Ett körfält förbi kurvan kommer att stängas av för att garantera säkerheten under tiden som arbetet pågår, och trafiken kommer att regleras med trafikljus. Vi planerar för att arbetet ska vara klart under augusti.
Flytten av kurvan görs för att förbättra trafiksäkerheten och för att få plats med en gång- och cykelbana längs hela Kvarnholmsvägen.

INFORMATION OM SPRÄNGNINGAR
Sprängningar ovan jord får endast ske i dagsljus, och som alla bullrande arbeten får de bara utföras helgfria vardagar mellan kl. 07.00 och 18.00.
I samband med sprängningar kommer trafiken tillfälligt att stängas av helt. Innan en sprängning hörs en varning med korta ljudsignaler ( – – – – – – ) och efter sprängningen en lång signal (______) som markerar att sprängningen är över.
Vibrationsmätare finns vid de fastigheter som berörs av sprängningarna, och vi använder dem för att anpassa salvorna och säkerställa att våra arbeten håller sig långt under tillåtna värden. Förbesiktning av de berörda fastigheterna görs innan sprängningarna startar, och en efterbesiktning genomförs när arbetet är klart.

HAR DU FRÅGOR ELLER SYNPUNKTER?
Hör av dig till:

Peter Ekholm
Projektledare, Kuab
Telefon: 08-782 14 96
E-post: peter.ekholm@jm.se